اختلاف‌ها را پیدا کنید!


روزنامه خراسان: با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید. لذت این بازی زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن‌ها انجام دهید.

شما می‌توانید چند تفاوت بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟

اختلاف‌ها را پیدا کنید!

پاسخ معما:

اختلاف‌ها را پیدا کنید!Source link